Sprzedam Spółkę z 1991-2017 roku / Gotowe Spółki

Cena : 1.00 PLN

Oferuje Państwu największą ofertę Gotowych Spółek z lat 1991-2017 r. w cenie od 3500 zł za spółki z 2013 roku - Każda oferowane przez nas spółka jest spółką  "czystą" 


 


Spółki posiadają komplet dokumentów , takich jak :


umowę spółki z zawartymi wszystkimi PKD od 01 do 98


potwierdzenie nadania numeru KRS


potwierdzenie nadania numeru NIP


potwierdzenie nadania numeru VAT/UE


kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł do 15.000.000,00 zł


potwierdzenie nadania numeru REGON


Notarialne oświadczenie o braku zobowiązań


biuro@biurro.com


tel. 728 - 128-728 


www.biurro.comTagi• sprzedam biuro

Strona www: www.biurro.com